หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK

 

2.1

2.2

2.3

2.4

 

 

หนังสั้น โครงการ “เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ปศุสัตว์ OK โดยกรมปศุสัตว์

 

ภาพยนตร์โฆษณา ปศุสัตว์โอเค ชุด พระอภัยมณี

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld