การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรอง

1

 

 

1. แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ giphy

 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์สำหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (อนุมัติใช้ 15 มีนาคม 2563)  giphy

 

3. รายชื่อหน่วยงานรับรอง (Certify body ; CB) ที่ขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์ สำหรับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 

 

หน่วยงานรับรอง หนังสือสำคัญ ข้อมูลผู้ประสาน

   1. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

       ทะเบียนเลขที่ CB-001

download 2 icon download 2 icon

  2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

      ทะเบียนเลขที่ CB-002

download 2 icon download 2 icon

  3. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)

      ทะเบียนเลขที่ CB-003

download 2 icon download 2 icon

  4. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมมูลนิธิ

      ทะเบียนเลขที่ CB-004

download 2 icon download 2 icon

  5. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

      ทะเบียนเลขที่ CB-005

download 2 icon download 2 icon

 

 

 

 

     


 

 

 

 

appeal

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld