ประชุมชี้แจงแผนงาน เขต-สพส ปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2565

ลำดับ หัวข้อ เนื้อหา ไฟล์ดาวน์โหลด
1   สิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงฆ่าสัตว์ pdf icon2
2   ปศุสัตว์ OK (เนื้อสัตว์)  โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) pdf icon2
3   โรงฆ่าสัตว์ (GMP)  ผลการปฏิบัติงาน โรงฆ่า GMP ปีงบประมาณ 2565 pdf icon2
4    แผนการดำเนินงาน โรงฆ่า GMP ปีงบประมาณ 2566 pdf icon2
5    สรุปเนื้อหาการปรับปรุงแบบฟอร์ม GMP ปีงบประมาณ 2566 Excel 15
6   โรงฆ่าสัตว์  แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 pdf icon2
7    กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ pdf icon2
8    การกำกับดูแลงานและโครงการ pdf icon2
9    ข้อมูลพนักงานตรวจโรคสัตว์ pdf icon2
       

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld