รายชื่อผู้ตรวจประเมิน

u3

สถานะ ประกาศ สั่ง ณวันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
IconA  สพส.   2 มิ.ย. 2566 รายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP Pdf icon
IconA  สพส.  28 ธ.ค. 2565 รายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP Pdf icon
IconB  สพส.  19 ก.ค. 2565 รายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP (ยกเลิก) Pdf icon
IconB  สพส.  19 ม.ค. 2562 รายชื่อหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เข้าร่วมคณะผู้ตรวจประเมิน ระบบ GMP และระบบ HACCP (ยกเลิก) Pdf icon
IconA  สพส.         —
 สรุปรายชื่อผู้ตรวจประเมินต่างประเทศของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ Pdf icon

 

 

 

 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld