คำสั่งสำนักฯ เกี่ยวกับผู้ตรวจประเมิน

u1

สถานะ ประกาศ ที่ สั่ง ณ วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
IconA  สพส.  78/2566  31 ต.ค.2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP Pdf icon
IconB

 สพส.

 21/2565

 8 มิ.ย.2565

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทะเบียนหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินฝึกหัดขอบข่าย GHPs GMP และระบบ HACCP

Pdf icon
IconB สพส.  1/2565  7 ม.ค.2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เข้าร่วมคณะตรวจประเมินระบบ GHPs GMP และระบบ HACCP (ยกเลิก) Pdf icon
IconB  สพส.

 2/2562

 9 ม.ค.2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียน หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด และผู้เข้าร่วมคณะตรวจประเมิน GMP และระบบ HACCP (ยกเลิก) Pdf icon

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld