ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่ 16-30 เม.ย.2562

ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่  16-30 เม.ย.2562

 

download