ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่ 1-15 เม.ย.2562

ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่  1-15 เม.ย.2562

 

download