8ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่ 16-30 มี.ค. 2562

8ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่  16-30 มี.ค. 2562

 

download