ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่ 1-115 มี.ค. 2562

ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBTWTO Notification) วันที่  1-115 มี.ค. 2562

 

download