เกษตรฯ เร่ง แก้เนื้อวัวปลอมระบาด หวั่น กระทบตลาดอาหาร มุสลิม 2 พันล้านคน

630801

 

เกษตรฯ ชูธง นโยบายเกษตร-อาหารปลอดภัย ของ "เฉลิมชัย" รมว.เกษตรฯ พร้อมระดมพล 10 พันธมิตร ลุย 5 มาตรการ แก้ปัญหาเนื้อวัวปลอมระบาด หวั่น กระทบผู้บริโภคอาหารฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกอาหารกลุ่มประเทศ มุสลิม 2 พันล้านคน

วันที่ 1 ส.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร มาตรฐานฮาลาล เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม ได้มาพบหารือ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของเนื้อวัวเทียม ที่ใช้เนื้อหมูหมักเลือดวัวในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงได้เชิญ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานอาหารและยา นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ อธิบดีกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.คบ.) นายปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายวินัย ดะห์ลัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิมและคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมหารือเป็นการเร่งด่วนทันที

พันธ์ยศ” ปัดเอี่ยว “อธิป” แก๊งรถหรูยิงถล่มบ้าน ลั่น พร้อมพิสูจน์

กางรายชื่อคำสั่งโอนย้าย-แต่งตั้ง 24 รองผู้ว่าฯ 1 ผู้ช่วยปลัดมหาดไทย

บิ๊กป๊อก นำคณะ บุก "เลย" ช่วยผู้ประสบอุทกภัย โซนร้อน “ซินลากู”

เนื่องจากปัญหานี้เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและพี่น้องมุสลิมในวงกว้างมากขึ้น เพราะนอกจากมีการขายตามเขียงและรถเร่ ยังมีการขายออนไลน์กระจายไปทั่ว ซึ่งตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามฯ และสถาบันมาตรฐานฮาลาล รวมทั้งสมาคมการค้าธุรกิจไทยมุสลิม แสดงความกังวลว่า ปัญหาเนื้อวัวปลอมที่ทำจากสุกรกระทบพี่น้องมุสลิมโดยตรง และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในมาตรฐานฮาลาล โดยเฉพาะผู้ประกอบการกว่า 1.5 แสนราย ที่ได้มาตรฐานฮาลาล ซึ่งถ้าไม่จัดการโดยเฉียบขาด เร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้านคน รวมทั้งชาวมุสลิม ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือมาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เพราะกลัวอาหารที่ปลอมปนเนื้อสุกร โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานว่า มีการส่งตัวอย่างมาให้วิเคราะห์ 42 ตัวอย่าง ทั้งที่เป็นเนื้อสด และปรุงเป็นอาหารปนเนื้อวัวปลอมขายในโรงเรียน ผลปรากฏว่า เป็นเนื้อวัวปลอมที่ทำจากเนื้อหมูหมักเลือดวัว 70% ส่วนตัวอย่างที่ขายผ่านออนไลน์เป็นเนื้อวัวปลอม 100% และมีเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค” นายอลงกรณ์ กล่าว

ที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนกรมปศุสัตว์ร่วมกับ บก.คบ.รายงานว่า ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน-กรกฎาคม ได้จับกุมหลายรายในจังหวัดปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีเครื่องมือเพียงพอในการจัดการกับการค้าออนไลน์ ซึ่งทางดีเอสไอ สคบ. และอย. ยินดีที่จะบูรณาการการทำงานกับบก.คบ.และกรมปศุสัตว์โดยใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับมาใช้ในการจัดการปัญหานี้ ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ..รบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายและพ.ร.บ.อาหารและยา ฯลฯ

ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ มีนโยบายส่งเสริมเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และนโยบายยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งอาหารฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการส่งออกอาหารที่ปลอดภัย ในปัจจุบันไทยส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรกว่า 1 ล้านล้านบาท เป็นอันดับ 11 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีนเท่านั้น ส่วนตลาดอาหารฮาลาล มีมูลค่า 1 แสนล้านบาท เป็นตลาดเป้าหมายใหม่ที่เติบโตเร็ว จึงมีการตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาล เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องจัดการปัญหาเนื้อวัวปลอมจากเนื้อสุกรอย่างเป็นระบบและเร่งด่วนและยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและหน่วยงานพันธมิตร มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาทั้งวันนี้ และวันหน้า ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเริ่มเดินหน้า 5 มาตรการเร่งด่วน

1. มาตรการสื่อสารเตือนภัยผู้บริโภค

2. มาตรการป้องปรามผู้ค้า

3. มาตรการปราบปรามผู้กระทำผิด

4. มาตรการส่งเสริมมาตรฐานฮาลาล

5. มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (Tracebility) จากโรงฆ่าสัตว์ถึงผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่น

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld