การประเมินบริหารความเสี่ยง

ลำดับ หัวข้อ ไฟล์ดาวน์โหลด
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) Pdf icon
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) Pdf icon
2 การบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Pdf icon
1 รายงานผลการปะเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลสการดำเนินงานสิ้นสุด 30 ก.ย. 2565 Pdf icon
 
 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777