ข้อกำหนดในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Ministry of Health, Labour and Welfare

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

http://www.maff.go.jp/e/index.html

 

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทยไทยในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์กีบคู่ปรุงสุกไปยังประเทศญี่ปุ่น

Animal Health Requirements for heat-processed meat and its products derived from cloven-hoofed animals to be exported to Japan from Thailand (file Cloven hoofed cooked reqiurement.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/21-1032.pdf

 

รายชื่อโรงงานที่ได้รับรองในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์กีบคู่ปรุงสุกไปยังประเทศญี่ปุ่น

(file Cloven hoofed cooked approved establishment list.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/attach/pdf/heat-building-9.pdf

 

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทยไทยในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกไปยังประเทศญี่ปุ่น

Animal Health Requirements for poultry meat etc. to be exported to Japanfrom Thailand (file Poultry meat.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/attach/pdf/chicken-meet-22.pdf

 

รายชื่อโรงงานที่ได้รับรองในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศญี่ปุ่น (file Poultry establishment.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/attach/pdf/kakin-19.pdf

 

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทยไทยในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศญี่ปุ่น

Animal health requirements for heat-processed poultry meat and poultry meat products to be exported from Thailand to Japan (file Heat-processed poultry meat products.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/hou/require/pdf/th_hp_chicken.pdf

 

รายชื่อโรงงานที่ได้รับรองในการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศญี่ปุ่น (โรงงานที่ผลิตเฉพาะสินค้าปรุงสุก และปฏิบัติตามข้อกำหนด 

Animal health requirements for heat-processed poultry meat and poultry meat products to be exported from Thailand to Japan เท่านั้น) (file Poultry cooked establishment.pdf)

http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/attach/pdf/kakin-14.pdf

 

***********************

 

แคนาดา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Canadian Food Inspection Agency

http://inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317

 

ข้อกำหนดในการส่งออกไปยังประเทศแคนาดา

Food import - Candian Food Inspection Agency

Safe food for Canadians Regulations

 

เงื่อนไขการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากประเทศไทย

Conditions for importing meat products from Thailand

 

สืบค้นรายชื่อโรงงานที่ได้รับการรับรองเพื่อการส่งออกไปยังประเทศแคนาดา

Foreign countries establishments eligible to export meat products to Canada

http://inspection.gc.ca/active/netapp/meatforeign-viandeetranger/forliste.aspx

 

 ************************

 

ฮ่องกง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Food and Environmental Hygiene Department

http://www.cfs.gov.hk/eindex.html

 

Guide to Import of Game, Meat, Poultry and Eggs into Hong Kong

http://www.cfs.gov.hk/english/import/import_icfsg_04.html

*************************

 

ประเทศออสเตรเลีย

Export control (Poultry Meat and Poultry Meat products) Rules 2021

Guidelines approved arrangement Poultry meat

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld

thepokies96
victor96
race96
enjoy96
race96
victor96
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
ace4win
havana88
hercules99
hercules99
thepokies96
race96
retro33
retro33
retro33
retro33
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://tedmalloch.com/
tedmalloch
https://tecnodiva.com/
tecnodiva
https://www.outlookindia.com/plugin-play/try-playing-pg-slot
https://www.outlookindia.com/plugin-play/sa-gaming-speed-baccarat
บาคาร่า
ทดลองเล่นสล็อต
pg slot
pg slot
bluespin88
bluespin88
bluespin88
https://www.sydneystagecombat.com/
https://bilbaofotos.com/
hype777