ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) วันที่ 16-31 มกราคม 2562

ตารางสรุปมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT/WTO Notification) วันที่ 16-31 มกราคม 2562

download

 

 

 

 

 

 

 

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld