ตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย

S 2466081 0

 


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจประเมินจากสหพันธรัฐรัสเซีย หน่วยงาน Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) ประกอบด้วย Mr. Oleg Naumov, Mr. Maksim Karelin, Ms. Marina Aleksandrova, Ms. Anna Serbskaia, Ms. Marina Teplova, Ms. Anastasiia Sirotina และ Ms. Maria Martynova เข้าตรวจประเมินโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย ณ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจจิ่ง แอนด์ แคนนิ่ง จำกัด (VCN.45) จังหวัดสมุทรสาคร

บริษัท ฯ ได้มีการนำเสนอภาพรวมระบบการผลิต การควบคุมกระบวนการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย หลังจากนั้น ได้สอบถามการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้กำกับดูแล และได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ ในภาพรวมคณะผู้ตรวจประเมินมีความพอใจในการกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการตรวจสอบกระบวนการผลิตและมีมาตรฐานสอดคล้องต่อระเบียบของสหพันธรัฐรัสเซีย

 

S 2466077 0  S 2466080 0

 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld