สพส. ร่วมนำทีมซาอุดิอาระเบียเข้าเยี่ยมชมระบบการเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

001

 

สพส. ร่วมนำทีมซาอุดิอาระเบียเข้าเยี่ยมชมระบบการเลี้ยงแพะเนื้อในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566

***************

 

002

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld