ผอ.สพส. เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่ ในโอกาสครบรอบกระทรวงเกษตรฯ 132 ปี

001

 

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายรักไทย งามภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และคณะ เข้าร่วมงานพิธีปลงผมนาคมารุต เชียงเถียร เพื่อเตรียมบรรพชา อุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ครบ 132 ปี ณ วัดเทพสรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะมีกำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยนาคมารุต เชียงเถียร จะได้รับฉายาขณะบวชเป็นพระภิกษุว่า ตปสีโล หมายถึง ผู้มีตบะเป็นปรกติ

 

01  02  03

04  05

08  07  06

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld