กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

01

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องประชุม 134-135

 

02

 

03  04

 

06 

journal

reportDLD

reportBLSCn

opendata dld