ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนสัตว์ปีกเข้าเชือดในโรงงานฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ระหว่างปี 2547 ถึงเดือน เมษายน 2560

หมวด: ตารางเปรียบเทียบจำนวนสัตว์เข้าเชือในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก..........(จำนวน 6 รายการ) เขียนโดย Super User ฮิต: 718

ดาวน์โหลด pdf icon2