รายงานการตรวจและพิสูจน์โรคสัตว์

 

02

 

ปี พ.ศ. 2564

b01 b02 b03
พ.ศ. 2564 สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง
มกราคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
กุมภาพันธ์  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
มีนาคม  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
เมษายน  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
พฤษภาคม  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
ตุลาคม      
 พฤศจิกายน      
ธันวาคม      

 

 

ปี พ.ศ. 2563

b01 b02 b03
พ.ศ. 2563 สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง
มกราคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
กุมภาพันธ์ pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
มีนาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
เมษายน pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
พฤษภาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
มิถุนายน pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
กรกฎาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
สิงหาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
กันยายน pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
ตุลาคม  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
 พฤศจิกายน  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2
ธันวาคม  pdf icon2  pdf icon2  pdf icon2

 

  ปี พ.ศ. 2562

b01 b02 b03
พ.ศ. 2562 สัตว์ปีก สุกร สัตว์เคื้ยวเอื้อง
ตุลาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
พฤศจิกายน pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
ธันวาคม pdf icon2 pdf icon2 pdf icon2
       

 

 

 

 icon3