ยกระดับมาตรฐานการป้องกัน "เชื้ออหิวาต์แอฟริกา" ในสุกร

หมวด: ข่าวปศุสัตว์ จากหนังสือพิมพ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 52

640717