(ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เลี้ยงปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage free)

ด้วยมีผู้ประกอบการสนใจ ต้องการขอรับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เลี้ยงปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage free) ของกรมปศุสัตว์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นใน (ร่าง) ข้อกำหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เลี้ยงปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด (Cage free) ดังกล่าว
หน้าเว็ปไซค์ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

สามารถดาวโหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง หรือ ตามลิ้งค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUUAmrE_F1uoLdL5vZE7ovr_Wfr4EqtiuyE87OdbtrO3VDMQ/viewform

 

QRcode