กรมปศุสัตว์คุมเข้มระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human food และ Pet food

01"กรมปศุสัตว์คุมเข้มระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human food และ Pet food รักษาคุณภาพมาตรฐาน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้า"

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบ GMP และ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom พร้อมด้วย สพ.ญ.คชาภรณ์ เต็มยอด ผชช.ด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น.สพ.อภินันท์ คงนุรัตน์ ผอ.กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การพิจารณารับรองโรงงาน
- รับรองโรงงานใหม่ระบบ GMP 3 โรง
- รับรองโรงใหม่ระบบ HACCP 3 โรง
- การต่ออายุระบบ GMP 5 โรง
- การต่ออายุระบบ HACCP 1 โรง
- คงไว้ซึ่งการรับรองโรงงาน (การตรวจติดตามประจำปี) พ.ค. 64-ปัจจุบัน 6 โรง


ทั้งนี้ เพื่อให้สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ มีระบบ GMP และ HACCP สอดคล้องตามข้อกำหนดและระเบียบประเทศคู่ค้า กระบวนการผลิตสินค้ามีความปลอดภัยอาหาร สร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้า คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน ส่งออกสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์สร้างมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended