"กรมปศุสัตว์คุมเข้มระบบ GMP และ HACCP โรงงาน รักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นเพื่อการส่งออกในสถานการณ์ COVID-19

01

"กรมปศุสัตว์คุมเข้มระบบ GMP และ HACCP โรงงาน รักษาคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และอาหารสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นเพื่อการส่งออกในสถานการณ์ COVID-19"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

02