ประชุมหารือแนวทางการกำกับดูแลสินค้าอาหารที่ขนส่งโดยควบคุมความเย็นเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

01

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลสินค้าอาหารที่ขนส่งโดยควบคุมความเย็นเพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ผ่านระบบ video conference พร้อมนี้ นายอภินันท์ คงนุรัตน์ ผอ.กลุ่มรับรองฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ สพส. ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended