ตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงาน

หมวด: ข่าวกิจกรรม เขียนโดย Super User ฮิต: 94

1

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายศุภรัฐ แสงวิภาสนภาพร สัตวแพทย์ประจำโรงงาน และนายพร้อมพงษ์ สีอินทร์ นักวิทยาศาสตร์ โรงงานแปรรูปสุกร บางคล้า ภายใต้การกำกับดูแลของ นายณรงค์ อำพินธ์ หัวหน้าสาย สายที่ 11 ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตในโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ASF ในโรงฆ่าสุกร ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินงานและปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่การตรวจรับสุกรมีชีวิต กระบวนการฆ่าและตัดแต่ง จนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปสถานที่จำหน่ายปลายทาง ทั้งนี้ หัวหน้าสายฯ ได้สั่งการให้สัตวแพทย์ประจำโรงงาน ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด

 

 

Simple Image Gallery Extended