ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

200

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจรณาถึงหัวข้อในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน ผู้รับผิดชอบข้อมูลในแต่ละด้านในภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร และจำนวนเล่มของการจัดพิมพ์รายงานประจำปี ณ ห้องประชุมสำนักฯ ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

 

 

 

  • 2147
  • 2148
  • 2149
  • 2150
  • 2151
  • 2152

Simple Image Gallery Extended