ประชุมติดตามผลการตรวจประเมินโรงงาน

หมวด: ข่าวกิจกรรม เขียนโดย Super User ฮิต: 117

01

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

คณะกรรมการรับรองระบบ GMP และระบบ HACCP ในสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ได้มีการประชุมติดตามผลการตรวจประเมินโรงงาน ครั้งที่ 1/2564โดย น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผอ.สพส. เป็นประธานการประชุม


คณะกรรมการรับรองฯ มีมติให้รับรองโรงงานใหม่ 3 โรงงาน การต่ออายุระบบ GMP/HACCP 9 โรงงาน ขยายขอบข่ายระบบ GMP/HACCP 2 โรงงาน รับรองการปรับเปลี่ยนจุด CCP 1 โรงงาน รับรองการเปลี่ยนที่อยู่ 1 โรงงาน และมีมติให้คงไว้ซึ่งการรับรองทั้งหมด 8 โรงงาน

 

Simple Image Gallery Extended