ประชุมคณะกรรมการรับรองสินค้าปศุสัตว์

01

 

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายโสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองสินค้าปศุสัตว์ เพื่อพิจารณารับรองผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 4 ราย และรับรองต่ออายุผู้ประกอบการจำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม สพส. เวลา 09.00 น. – 14.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

  • 01
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211

Simple Image Gallery Extended