เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562

หมวด: สัมมนาฝึกอบรม เขียนโดย Super User ฮิต: 1467

เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2562

1. โครงการหลักสูตรพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 2559ส่งจังหวัด

2. ตารางสอนกฎหมายโรงฆ่า

3. พ.ร.บ.โรงฆ่าสัตว์ 2559 ผู้ประกอบการ ส่งให้จังหวัด (pdf)

4. พ.ร.บ.โรงฆ่าสัตว์ 2559 ผู้ประกอบการ ส่งให้จังหวัด (ppt)