เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร พระราชบัญญัติโรงฆ่าสัตว์ 2559

หมวด: สัมมนาฝึกอบรม เขียนโดย Super User ฮิต: 1696

1 โครงการ หลักสูตรพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ 2559 ส่งจังหวัด

2 ตารางสอนโครงการประชุมสัมนาชี้แจงผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

3 การแจ้งฆ่าสัตว์ (Powerpoint)

4 การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ (Powerpoint)