ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสัตว์ปีก ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

“สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสัตว์ปีก

ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ  (คลิกดาวน์โหลดรายชื่อ)

หากท่านใดไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้ ขอความกรุณาแจ้ง สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร. 02-653-4480

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวจะได้รับหนังสือเชิญทาง E-mail ที่แจ้งในใบสมัคร

สามารถตรวจสอบกำหนดการการฝึกอบรมได้ตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

Capture1

map

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)