รายชื่อผู้เข้ำร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประเภทโคเนื้อ แพะเนื้อและแกะเนื้อ

รายชื่อผู้เข้ำร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประเภทโคเนื้อ แพะเนื้อและแกะเนื้อ

ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)