ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทสัตว์ปีกและสุกร ระหว่างวันที่ 8–9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเท็ลแอนด์เรซิเดนซ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มสมรรถนะสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม” ประเภทสัตว์ปีกและสุกร

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมไบรท์ตัน โฮเท็ลแอนด์เรซิเดนซ์

กำหนดการณ์:

1). ประเภทสัตว์ปีก วันที่ 8 มีนาคม 2560จำนวนผู้สมัครจำกัด 50 คน (ปิดรับสมัครแล้ว)

2). ประเภทสุกร วันที่ 9 มีนาคม 2560 จำนวนผู้สมัครจำกัด 50 คน (ยังไม่ปิดรับสมัคร)

 

 

หมายเหตุ: การอบรมเลื่อนจาก 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็น 8 – 9 มีนาคม 2560

หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในการอบรมฯ ได้ ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกการสมัครได้ที่

โทร. 02-653-4480 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

icon download

 

1. รายชื่ออบรมสมรรถนะสัตว์ปีก

2. รายชื่ออบรมสมรรถนะสุกร

3. กำหนดการ

 

map brighton

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)