เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK ประจำปีงบ ประมาณ 2564

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

     pdf icon2          PowerPoint 15           file video icon

 

2. การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย

      pdf icon2          PowerPoint 15          file video icon

 

3. สุขลักษณะที่ดีของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

      pdf icon2          PowerPoint 15          file video icon

 

4. โครงการปศุสัตว์ OK

     pdf icon2          PowerPoint 15           file video icon

 

ภาพยนตร์โฆษณา ปศุสัตว์โอเค ชุด พระอภัยมณี