การถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรอง

หมวด: การถ่ายโอนภารกิจ เขียนโดย Super User ฮิต: 872

1

 

1. คำขอขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองการการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

2. หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอก อนุมัติใช้ 15 มีนาคม 2563