คู่มือการปฏิบัติงานในโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก

หมวด: เอกสารวิชาการ เขียนโดย กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ ฮิต: 2963

p2