ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนสุกรเข้าเชือดในโรงฆ่าสุกรเพื่อการส่งออก ระหว่างปี 2553 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559

หมวด: ตารางเปรียบเทียบจำนวนสัตว์เข้าเชือในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก..........(จำนวน 6 รายการ) เขียนโดย Super User ฮิต: 655

คลิ๊กดาวน์โหลด  pdf icon2