ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า (อินโดนีเซีย)

หมวด: ขั้นตอนการส่งออกและกฎ ระเบียบของประเทศคู่ค้า เขียนโดย Super User ฮิต: 849

ผลิตภัณฑ์นม

     - Application forms for milk exprt to Indonesia

 

อาลาล (Halal)

     - กฎข้อบังคับในการเชือดเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม

     - ระเบียบการส่งออกอุตสหกรรมอาหารฮาลาล