ระบบคอมพาร์เมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)