มอบตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK แก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน 4 ราย

560000001228101

 

นายอำนวย ปะติเส (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับนายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบตราสัญลักษณ์ ปศุสัตว์ OK แก่เถ้าแก่เล็กตู้หมูชุมชน 4 รายนำร่อง ที่ได้ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด หรือซีพีเอฟ ส่งมอบเนื้อหมูปลอดภัยสู่ชุมชน ด้วยการยกระดับสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าได้รับเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาด ปลอดภัย ปลอดสาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการผลิต โดยมี น.สพ.จตุรงค์ โยธารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บูทนิทรรศการซีพีเอฟ ในงานเกษตรอีสานใต้ 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี