สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์มอบใบรับรองป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการ

S 5140522001455

นายสัตวแพทย์ไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.เพชรบูรณ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล) มอบใบรับรองป้ายปศุสัตว์ OK แก่ผู้ประกอบการจำนวน ๒ ราย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๓๑ ตค ๕๙ เวลา ๙.๓๐ น.

 

  • S_5140522001455
  • S_5140522105931
  • S_5140522293050

Simple Image Gallery Extended