ไม่ได้โม้!นายกฯ เผยรัฐขายไก่สดให้เกาหลีได้ 3,000 กว่าล้าน ชี้ไม่เคยขายได้มา12 ปีแล้ว

หมวด: ข่าวปศุสัตว์ จากหนังสือพิมพ์ เขียนโดย Super User ฮิต: 478

“วันนี้ทุกคนอยากให้สินค้าการเกษตรมีราคาสูงขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ตลาดโลกปัจจุบัน ยืนยันว่าที่ราคาตกไม่ใช่เพราะการยึดอำนาจ การค้าขายในทุกวันนี้ยังมีระดับที่มากเหมือนเดิม เพียงแต่ราคาตกลง และขอร้องอย่าไปฟังใครพูดจาให้เกิดความเสียหาย ผมไม่อยากจะโม้หรือคุยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล สามารถขายไก่สดแช่แข็งได้ 3,000 กว่าล้าน ซึ่งไม่เคยขายได้มา 12 ปี เราขายให้กับประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนสินค้า จัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม คำนึงถึงมูลค่าการค้าขายระหว่างกัน และเมื่อเกิดความไว้ใจเขาก็สั่งซื้อสินค้าเรา ทั้งที่ 12 ปีที่ผ่านมาไม่เคยสั่งซื้อไก่สดแช่แข็งจากเราเลย และหลายอย่างเดินหน้าไปมาก ทั้งญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ แต่อย่าลืมว่าในอนาคตการแข่งขันจะสูงขึ้น โดยเฉพาะเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลพยายามเดินทุกทาง ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการค้าขาย โดยจัดเป็นกลุ่มประเทศ สร้างเครือข่าย เพราะหากเดินช่องทางเดิมๆ ปริมาณจะไม่มีทางเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ เนื่องจากเศรษฐกิจแย่ลง ยิ่งผนวกกับการสู้รบในบางประเทศในแถบตะวันออกกลาง ยิ่งทำให้เกิดผลกระทบ คนไม่กล้าลงทุนและค้าขาย วันนี้ประเทศไทยพยายามเดินหน้า การฟื้นฟูระบบเกษตรกรรมให้ทันสมัยครบวงจร คนมีรายได้ที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เราจะปลูกข้าวเหมือนกันแต่กับปลูกคนละชนิด คนละพันธุ์ ดังนั้นจึงต้องรวมกลุ่มกันให้ได้เป็นแปลงใหญ่ เพื่อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ มีการเชื่อมโยงจากต้นทางสู่ปลายทาง วันนี้เราเปิดทางเลือก 2 ทางคือการขายและโรงสี ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโลก สิ่งที่ต้องทำวันนี้คือการสร้างความเข้าใจ ว่าข้าวหอมมะลิไทยแตกต่างกับของต่างประเทศ ตนเข้าใจในปัญหาหนี้สินเกษตรกร และรัฐบาลจะทยอยแก้ไข เพราะทุกอย่างต้องใช้งบประมาณ และประเทศเรามีรายได้ไม่มาก และเก็บภาษีได้น้อย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์