กสร.เผย ฟาร์มไก่ 3 พันแห่ง ร่วมยกระดับแรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ปีก

ep

กสร. เผย ฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศกว่า 3 พันแห่ง จับมือกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ร่วมยกระดับ

แรงงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในอนาคต

 N01

 

ขอขอบคุณแห่งข่างไทยรัฐ

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)