ประกาศกรมปศุสัตว์ (เพิ่มเติม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563

หมวด: ข่าวรับสมัครงาน เขียนโดย Super User ฮิต: 270

630817