ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

หมวด: ข่าวรับสมัครงาน เขียนโดย Super User ฮิต: 493

010203