ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสรรมถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์) ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562

หมวด: ข่าวรับสมัครงาน เขียนโดย Super User ฮิต: 536

0102