ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสรรมถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หมวด: ข่าวรับสมัครงาน เขียนโดย Super User ฮิต: 252

12