อธิบดีปศุสัตว์"สั่งพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ทั่ว ปท. จนกว่าจะสงบ

630406 2

 

"อธิบดีปศุสัตว์" สั่งปูพรหม รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค "โควิด-19" ทั่วประเทศ จนกว่าโรคจะสงบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 6เม.ย. นส.พ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้รณรงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้รถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวันที่ 3 เม.ย. 2563 ทั่วประเทศ รวม จำนวน  31 แห่ง

จนถึงขณะนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนที่ขอความอนุเคราะห์มายังกรมปศุสัตว์และได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส "โควิด-19"ไปแล้วเป็น จำนวนทั้งสิ้น 308 แห่ง และจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าโรคไวรัส โควิด-19 จะสงบ เพื่อป้องกันโรคและความปลอดภัยของประชาชนให้ได้มากที่สุด