630406

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ระะบุ ได้รับการยืนยันผลตรวจเชื้อของไวรัสกาฬโรคม้าอย่างชัดเจนจากห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เตรียมหารือผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนพิจารณาเรื่องการใช้วัคซีนป้องกันโรค นายกรัฐมนตรีชื่นชมที่สามารถควบคุมโรคในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็ว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า จากการส่งตัวอย่างเลือดของม้าป่วยและตายไปตรวจตรวจวินิจฉัยที่ห้องปฏิบัติการประเทศอังกฤษ ล่าสุดได้รับผลยืนยันตรงกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ว่า เป็นโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : ASH) โดยเป็นสายพันธุ์ (serotype) 1 ขณะนี้กำลังเตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรคโดยด่วนที่สุด

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชื่นชมนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ที่สามารถควบคุมโรคนี้ให้อยู่ในวงจำกัดได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็นโรคอุบัติใหม่ โดยนายเฉลิมชัยกำชับให้ดำเนินมาตรการยั้บยั้งการระบาดอย่างเคร่งครัด โรค ASH เป็นโรคที่รุนแรง แต่มีวัคซีนป้องกันซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็น (live attenuated vaccine) ปัจจุบันมีการผลิตและใช้เฉพาะในประเทศพบการระบาดบ่อยๆ เท่านั้นได้แก่ ในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง อียิปต์ สเปน โปรตุเกส โมร็อกโค ปากีสถาน และอินเดีย หากเห็นสมควรจะใช้ในไทยจะต้องนำเข้าซึ่งต้องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ที่ชัดเจน อีกทั้งจัดระบบการใช้วัคซีนอย่างเข้มงวดด้วยการฝังไมโครชิปเพื่อให้ทราบว่า ม้าตัวไหนได้รับวัคซีนแล้ว เป็นวิธีที่จะช่วยให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จะประชุมหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  เพื่อพิจารณาการใช้วัคซีนสำหรับการควบคุมโรค ASH ในไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยด่วน