ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

a01 วันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายน2561. เวลา 09:30-12:00น. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเข้าร่วมประชุมพิจารณาขอบเขตงานระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ครั้งที่6/2561กับบริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยมีนายอภินันท์ คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการข้อมูลฯ เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุม สพส.ชั้น3 ตึกวิจิตรพาหนการและคณะกรรมการฯเข้าร่วม

 

 

 

  • a01
  • a02

Simple Image Gallery Extended